Թթու սերակարագի պատրաստումը

Թթու սերակարագի պատրաստումը

Սերը նախապատրաստում են այնպես, ինչպես քաղցր սերակարագի դեպքում։ Ֆիզիկական հասունացումից հետո կատարում են սերի    կենսաքիմիական     հասունացում։     Սերին    ավելացնում են կաթնաթթվային մաքուր կուլտուրաներից    պատրաստած բանվորական   մակարդ  և  սպասում   մինչև  սերի  թթվությունը   հասնի  30-40C
Թյորների։
Պատրաստի սերի հետ վարվում են այնպես, ինչպես քաղցր սերակարագի դեպքում։ Ամռանը սերը հարում են 10–12°C–ի, իսկ ձմեռը 12–15°C պայմաններում։

Կարագագործություն>>

Քաղցր սերակարագի պատրաստումը>>

Թթու սերակարագի պատրաստումը>>

Կարագի աղումը>>

հետ դեպի ագրովերամշակում բաժին>>

հետ դեպի բուսաբուծություն բաժին>>

 

հետ դեպի խորհրդատվություն բաժին>>