Number of images: 25
Directory: shushan_shirak_nkarner
Back to the gallery list
Page 1 of 1
  1.3 Mb
  1.3 Mb
դաշտային օր
դաշտային օր 3.2 Mb
Սեմինար
Սեմինար 1.2 Mb
մեղվապահ
մեղվապահ 1.8 Mb
Հանդիպում մարզի համայնքների ղեկավարների հետ
Հանդիպում մարզի համայնքների ղեկավարների հետ 2.7 Mb
Սեմինար
Սեմինար 2.9 Mb
  3.4 Mb
Ջ. Ասլանյան և Ա. Բակունց
Ջ. Ասլանյան և Ա. Բակունց 2.4 Mb
  2.6 Mb
հանդիպում մեղվապահների հետ
հանդիպում մեղվապահների հետ 2.9 Mb
Դաշտային օր
Դաշտային օր 1.1 Mb
Սեմինար
Սեմինար 214 Kb
Ջ. Ասլանյան սեմինար <Աշնանացան ցորենի մշակության տեխնոլոգիան> թեմայով
Ջ. Ասլանյան սեմինար <Աշնանացան ցորենի մշակության տեխնոլոգիան> թեմայով 2.9 Mb
  2.1 Mb
Գյումրի Աշնանային ցուցահանդես Շիրակի ԳԱՄԿ
Գյումրի Աշնանային ցուցահանդես Շիրակի ԳԱՄԿ 186 Kb
տնօրեն Ջիվան Ասլանյան և խորհրդատուներ
տնօրեն Ջիվան Ասլանյան և խորհրդատուներ 2.1 Mb
  3.2 Mb
  3.8 Mb
Ջիվան Ասլանյան և ՀՊԱՀ-ի պրակտիկանտներ
Ջիվան Ասլանյան և ՀՊԱՀ-ի պրակտիկանտներ 3.9 Mb
  379 Kb
  354 Kb
  529 Kb
  104 Kb
  165 Kb
Page 1 of 1