Յուրաքանչյուր մարդ իր առօրյա կյանքում անընդհատ շփվում է մարկետինգի հետ։  Հեռուստատեսային և ռադիո-գովազդները, փողոցներում տեղադրված գովազդային վահանակները, ցուցահանդես-վաճառքները, ապրանքների բազմազանությունը, տարբեր խանութների կողմից առաջարկվող գնային զեղչերը կազմում են մարկետինգային գործունեության անբաժանելի մասերը։ շարունակել>>

 

 

«Մարկետինգ» տերմինի հիմքում market (շուկա) բառն է։ Առավել պարզ ձևակերպումով շուկայավարությունը կամ մարկետինգը ենթադրում է փոխա­նակման միջոցով մարդկանց կարիքների ու պահանջմունքների բավարարման գործունեություն։ շարունակել>>

 

 

Գյուղատնտեսական ապրանքների մարքեթինգը մի ամբողջական գործունեություն է, որը կապված է գյուղատնտեսական արտադրության, սերմերի, բերքահավաքի, վերամշակման և ապրանքը վերջնական սպառողին հասցնելու հետ։ Այն պետք է ներառի սպառողների կարիքների, վարքի, գնումների և խթանման վերլուծությունը, ինչպես նաև մարքեթինգային գործողությունները՝ առաջին գնորդից մինչև վերջնական սպառողը։
շարունակել>>

Գյուղատնտեսական մթերքների միջինացված մանրածախ գները Գյումրու շուկաներում 

շարունակել>>

Ինչպե՞ս կարելի է խաբել  սպառողներին: Ժամանակակից փաթեթավորումը դառնում է ավելի մեծ և լայն, իսկ ներսի ապրանքներն ավելի փոքրիկ ու բարակ: Փաթեթավորման այս խորամանկությունները բնականաբար անտեսանելի են սպառողների կողմից, սակայն հիմա կներկայացնեմ մի քանի օրինակ, թե ինչպես են ավելացնում փաթեթավորման ծավալը և նվազեցնում ապրանքի քանակությունը: շարունակել>>