ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարում և մրցունակություն>> ծրագրի (CARMAC) առաջին բաղադրիչի շրջանակներում 2012թ Շիրակի մարզում  ստեղծվել են «Արոտօգտագործողների միավորում>> կոոպերատիվներ`

 

1.<<Լեռնակերտ  համայնքի  <<Լեռնակերտ 2012>> արոտօգտագործողների  միավորում>> ՍԿ

12.01.2012թ կոոպերատիվի նախագահ Չկալով Վարդանյան  186 անդամներ

2.<<Բասեն համայնքի արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ

17.01.2012թ կոոպերատիվի նախագահ` Հայկ Պետրոսյան -149 անդամներ

3.<<Աղին համայնքի արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ

13.02.2012 կոոպերատիվի նախագահ` Արմենակ Համբարձումյան 92 անդամ

4. <<Հառիճ համայնքի <<Հառիճ 2011>> արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ

29.12.2011-2012թթ. կոոպերատիվի նախագահ` Մխիթար Հովհաննսիյան 270 անդամ


<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ն մրցունակության>> ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքներում ստեղծված կոոպերատիվներ