<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ն մրցունակության>> ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շմ համայնքներում ստեղծված կոոպերատիվներ

1.Բերդաշեն-«Փոգա» Ս.Կ. Երվանդ Ախցխեցյան  25.05.2011թ.

2.Սառնաղբյուր-«Սառնաղբյուր արոտօգտագործողների» Ս.Կ. Աերյոժա Խաչատրյան  29.07.2011թ.

3.Մեծ ՄանթաշԲասեն-2011 արոտօգտագործողների միավորում>> Ս.Կ. Գաբրիել Հովոյան  23.11.2011թ

4.Ջրառատ-<<Հարսնասար -2011>> Ս.Կ. Անդրանիկ Մանուկյան 19.09.2011թ.

5.Այգաբաց <<Այգաբաց -2011արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ Էդգար Բալասանյան 23.12.2011թ.

6.Հառիճ- <<Հառիճ համայնքի <<Հառիճ-2011>> արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ Մխիթար Հովհաննիսյան 29.12.2012թ.

7.Լեռնակերտ-<<Լեռնակերտ համայնքի <<Լեռնակերտ-2011>> արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ  Չկալով Վարդանյան 12.01.2012

8.Բասեն-<<Բասեն համայնքի արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ Հայկ Պետրոսյան 17.01.2012թ.

9.Աղին-<<Աղին համայնքի արոտօգտագործողների միավորում>> ՍԿ Արմենակ Համբարձումյան 13.02.2012թ

 

Ինչ է կոոպերատիվը

Կոոպերատիվ շարժումը աշխարհում

Կոոպերատիվների անդամների իրավունքները, պարտականությունները

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անհրաժեշտությունը

Կոոպերատիվների կազմակերպման իրավական հիմքերը և համագործակցությունը այլ կազմակերպությունների հետ

հետ դեպի գյուղատնտեսական կոոպերատիվ բաժին