13.06.2013

Օրգանական պարարտանյութեր

Օրգանական պարարտանյութերը պարունակում են բուսական կամ կենդանական ծագման սննդանյութեր: Օրգանական պարարտանյութեր են գոմաղբը, բուսահողը, գոմաղբահեղուկը, թռչնաղբը, տորֆը և այլն: Գոմաղբ` հիմնական օրգանական պարարտանյութն է,...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Կալիումական պարարտանյութեր

Կալիումական պարարտանյութեր են կալիումի քլորիդը, կալիումական աղը [կալիումի քլորիդի և սիլվինիտի (NaCl+KCl) խառնուրդը], կալիումի սուլֆատը, կալիումի բորակը: Համալիր պարարտանյութեր են ամոֆոսը, նիտրոամոֆոսկան,...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Ֆոսֆորական պարարտանյութեր

Ֆոսֆորական պարարտանյութեր են հասարակ սուպերֆոսֆատը (կալցիումի երկհիդրոֆոսֆատի ու կալցիումի սուլֆատի խառնուրդը) և կրկնակի սուպերֆոսֆատը (կալցիումի երկհիդրոֆոսֆատ), ֆոսֆորիտային ալյուրը:...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Հանքային պարարտանյութեր

Հանքային պարարտանյութերն անօրգանական նյութեր են, որոնք ներգործում են հողի ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական հատկությունների և բույսերի սննդառության վրա: Տարբերում են միակողմանի և համալիր ազդեցության հանքային պարարտանյութեր:...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Ազոտական պարարտանյութեր

Ազոտական պարարտանյութեր են ամոնիակային բորակը (ամոնիումի նիտրատ), միզանյութը (կարբամիդ), ամոնիումի սուլֆատը, կալցիումի բորակը (կալցիումի...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Մանրէային պարարտանյութեր

Մանրէային պարարտանյութերը սննդարար միջավայրից և հողային միկրոօրգանիզմների մաքուր մանրէախմբից կազմված պատրաստուկներ են, որոնք հարստացնում են հողի արմատամերձ շերտը, բարելավում բույսերի աճման ու զարգացման պայմանները: Դրանցից են...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր

13.06.2013

Միկրոպարարտանյութեր

Միկրոպարարտանյութերը պարունակում են բոր, պղինձ, երկաթ, մանգան, ցինկ, մոլիբդեն և այլ միկրոտարրեր: Դրանք օգտագործում են սերմերի նախացանքային մշակման, արտաարմատային և արմատային օժանդակ սնուցումների...Շարունակել

Կատեգորիա Պարարտանյութեր