01.01.2012

Պտղատու ծառերի տնկարանի դերը և նշանակությունը Շիրակի մարզում

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Երիտասարդ այգու խնամքը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Կոոպերատիվներն՝ըստ գործունեության հիմնական ձևերի

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Հոտի նորոգման համար մատղաշի ընտրությունը և աճեցումը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Հացազգիների ժանգ հիվանդությունը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Խնձորենու և տանձենու քոս

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Ինչ է կոոպերատիվը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.01.2012

Շաքարի ճակնդեղի մշակության տեխնոլոգիան

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

01.09.2010

Մաքիների և գառների կերակրման ու խնամքի կազմակերպումը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

31.08.2010

Կարտոֆիլի բակտերիալ հիվանդությունները

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

31.08.2010

Կաթնատու կովերի կերակրման կազմակերպումը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

31.08.2010

Ճագարների կերակրումը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

31.08.2010

Խնձորենու այգիների էտը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)

31.08.2010

Ոչխարների ծնի անցկացումը և մատղաշի աճեցումը

Կատեգորիա Բուկլետներ (Շիրակի ԳԱՄԿ)