Շիրակի մարզի աշխարհագրական դիրքը, սահմանները և տարածքը

Շիրակը մի ընդարձակ բնապատմական տարածաշրջան է: Նրա զգալի մասը գտնվում է Թուրքիայի ներկայիս տարածքում` Կարսի սարավանդում: ...Շարունակել>>

Մարզի տարածքում մթնոլորտից ստացված տեղուները չեն բավարարում հողերի անհրաժեշտ խոնավացմանը: Դրան խթանում են նաև հրաբխային ապարների ծակոտկենությունն ու ճեղքվածությույունը, ..Շարունակել>>

Շիրակի մարզում գտնվող երկու ընդարձակ գոգավորությունները (Շիրակի և Աշոցքի) իրենց շրջակա լեռնազանգվածներով և լեռնաշղթաներով ստեղծում են ուրույն հողակլիմայական
...Շարունակել>>

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի յուրաքանչյուր տարվա բերքի ձևավորման գործում առաջնակարգ դեր են կատարում եղանակային պայմանները  շարունակել>>

Շիրակի մարզի հողային ծածկույթը խիստ բազմազան է, որի սահմաննե­րում առանձնացվում են մոտ 10 հողային տիպ և ավելի քան 20 ենթատիպ։ Հո­ղային ծածկույթի նման բազմազանությունը պայմանավորված է ջրաջերմային ...Շարունակել>>

2011թ. անցկացված անասնագլխաքանակի հաշվառման ամփոփ տվյալները մարզում: Շարունակել>>

2010թ. ցանվել է 17388հա աշնանացան ցորեն, 01.10.2011թ. դրությամբ ցանված է շուրջ 12000հա աշնանացան ցորեն: ...Շարունակել>>

2011թ. «Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ» /ՀՄՀ/ միջոցներով եւ համայնքների 15% համաֆինանսավորմամբ իրականացվել է՝ ...Շարունակել>>